Letra e Pesëmbëdhjetë

Lexo PDF   “Me Emrin e Tij, të Cilit i takon lavdërimi! Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] Vëllai im i dashur! Pyetja jote e parë: Përse sahabët e Profetit a.s.m. nuk i zbuluan ngatërrestarët –korruptuesit– me syrin e shenjtërisë, saqë u shkaktua që tre nga katër kalifët e drejtë […]