Lema e Njezet e Nje

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NJËZET E NJË   SINQERITETI [Megjithëse në origjinë ishte e katërta e shtatë çështjeve të shënimit të shkreptimës së shtatëmbëdhjetë, por për shkak të lidhjes së saj me sinqeritetin, ajo u bë pika e dytë e shkreptimës së njëzet. Më në fund, për shkak të karakterit të saj ndriçues, ajo […]