Lema e Nentembedhjete

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NËNTËMBËDHJETË TRAJTESA LIDHUR ME KURSIMIN [Kjo trajtesë është rreth kursimit e mjaftueshmërisë dhe paralajmëron për të mos tepruar në shpenzime dhe për të mos prishur pa hesap] Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Hani e pini, por mos shpërdoroni me prishje pa hesap (e me harxhime pa masë)”.[1] Ky […]