Lema e Katert

Lexo PDF   SHKREPTIMA E KATËRT   Titulli: “Rruga e sunnetit të Profetit Muhammed a.s.m.” u konsiderua i përshtatshëm për këtë trajtesë. [Megjithëse ‘çështja e Imamatit’ është një çështje e rëndësisë dytësore, por meqenëse asaj i është dhënë një rëndësi shumë e madhe dhe, për shkak të lidhjes së saj me detyrën tonë themelore, me […]