Lema e Dymbedhjete

Lexo PDF   SHKREPTIMA E DYMBËDHJETË [Kjo përbëhet nga shpjegimi i dy pikave të holla që i përkasin Kur’anit, të shkruara në lidhje me dy çështje të pjesshme të cilat i bëri pyetje Refet Bei]   Me Emrin e Tij, qoftë Ai i lavdëruar! “Dhe s’ka ndonjë gjë që të mos e lëvdojë Lartësinë e […]