Lema e Dhjete

Lexo PDF   SHKREPTIMA E DHJETË     “Shuplaka të dhëna nga mëshira Hyjnore”. Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Ditën kur gjithësecilit do t’i vihen përpara të gjitha mirësitë që ka bërë dhe të gjithë të këqijat që ka bërë, atëherë ai do të dëshironte t’i kishte sa më larg veprat e tij […]