Lema e Njezet e Dyte

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NJËZET E DYTË   Me Emrin e Tij, qoftë Ai i lavdëruar! Kjo trajtesë e shkurtër të cilën e shkrova para njëzet e dy vitesh ndërsa isha në fshatin e Barlës në provincën e Ispartës, është një trajtesë private për vëllezërit e mi më të afërm e më të zgjedhur […]