Fytyra!

Fytyra jote ka veçori që të dallon ty prej të gjithë njerëzve të së shkuarës dhe të së ardhmes, ndonëse fytyrat e të gjithë njerëzve janë të njëjta në pjesët dhe strukturat e tyre kryesore. Kjo tregon qartë Njësinë e Autorit Krijues, sepse të gjithë njerëzit dhe shumica e kafshëve kanë të njëjtat pjesë themelore […]