Fjala e Nëntëmbëdhjetë

Lexo PDF Rreth Profetësisë së Muhammedit A.S.M.   وَ مَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِى , وَ لكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِى بِمُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَم) “Me fjalët e mia Muhammedin s’e lavdërova, Por fjalët e mia me Të zbukurova.”. Po, kjo Fjalë është e bukur, por veçoritë dhe cilësitë e Muhammedit a.s.m. që janë më të bukurat e gjërave, […]